publicerad: 2021  
albinism albinismen
alb·in·ism·en
substantiv
albinis´m
från­varo av färg­ämne (pigment) i huden lik­som i ögon och hår; total el. partiell
belagt sedan 1875; till albino