publicerad: 2021  
aldehyd aldehyden aldehyder
al·de·hyd·en
substantiv
aldehy´d
typ av oxidationsprodukt från alkohol anv. som utgångs­material för fram­ställning av många organiska produkter
aldehydblått; aldehydgrönt; acetaldehyd; formaldehyd
belagt sedan 1836; till nylat. al´cohol dehydrogena´tus 'väteberövad alkohol'