publicerad: 2021  
formaldehyd form­aldehyden form­aldehyder
form|­al·de·hyd·en
substantiv
[får`m-]
en färg­lös gas med stickande lukt, som erhålls ur metanol och som an­vänds bl.a. som desinfektions­medel och i den kemiska industrin
form­aldehyd är starkt slem­hinne­retande och kan orsaka över­känslighets­reaktioner
belagt sedan 1883; bildat genom förk. av nylat. a´ctum formi´cium 'myr­syra' och aldehyd; jfr ur­sprung till formalin