publicerad: 2021  
all allt alla; i vissa stelnade uttryck används allan, allom, alle
pronomen
vanligen i böjda former hela mängden av något
hon ägnar all sin fri­tid åt joggning; häll ut allt vattnet; alla barnen skrattade
ofta i substantivisk an­vändning, spec. i plur. alla människor
alla kan inte bli chefer; för allas trevnad: gör rent efter dig; alla gillar inte dragspels­musik
spec. äv. i neutrum hela mängden av något
allt kan inte beskrivas med siffror
ibland med bi­betydelse av stor myckenhet
efter alla mot­gångar var det skönt med en vinst; han är värd all aktning för sin prestation
alla gånger se gång
alla kategorier se kategori
alla tiders se tid
allt annat än verkligen intebad­rummet var allt annat än fräscht; hon är allt annat än blyg
allt i allo se allo
allt som allt allt samman­tagetde var allt som allt sexton personer på av­delningen
allt vad något heter allt som har med något att göraefter tre månaders diet är de trötta på allt vad bantning heter
av allt att döma efter vad man kan förståtjuvarna hade av allt att döma först brutit upp ett olarmat fönster
det är inte allom givet att ... se ge
dra alla över en kam se kam
en för alla, alla för en se en
en gång för alla se gång
för all(an) del se del
för allt vad tygen håller se tyg
i all enkelhet se enkelhet
i alla fall se fall
i alla händelser se händelse
i alla väder se väder
i allt väsentligt se väsentlig
i ett för allt med allt in­räknat i beloppetersättningen upp­gick till 50 000 kronor i ett för allt
med all respekt se respekt
med all rätt se rätt
någons/någots saga är all se saga
när allt kommer om­kring när allt tas i beaktandeförslaget är kan­ske inte så dumt än­då, när allt kommer om­kring
på alla fyra se fyra
sätta/satsa allt på ett kort se kort
till råga på allt se råga
under all kritik se kritik
under alla om­ständigheter se omständighet
upp­fylla all rätt­färdighet se rättfärdighet
vad/hur/vem/var i all världen? se värld
(vad/var/var­för) i all sin dar se dag
vara någons allt betyda allt för någonfamiljen är hans allt
belagt sedan 800-talet (runsten, Rök, Östergötland); runform alu (dat.), vanligen övrig runform alan (ack.); fornsvenska alder, aller 'hel; all'; gemensamt germanskt ord av om­diskuterat urspr.; ev. besläktat med alster
Plikten fram­för allt. Gustaf VI Adolfs val­språk