publicerad: 2021  
1all right ingen böjning
adjektiv
[ålraj´t] el. med två huvudtryck
nästan en­bart predikativt till­räckligt bra
det är all right med mig
spec. i fråga om (hälso)till­stånd eller dylikt
känna sig all right; du verkar lite trött, är du all right?
spec. äv. om person, produkt etc.
Vad tycker du om honom som chef? – Han är all right; jag har läst boken, och den är all right
belagt sedan 1884; av engelska all right med samma betydelse, till right 'riktig; bra'
2all right
interjektion
[ålraj´t] el. med två huvudtryck
låt gå!
Ska vi dela lika? – All right!
belagt sedan 1894; till 1all right!!