publicerad: 2021  
allemanssparande allemans­sparandet
alle·mans|­spar·and·et
substantiv
all`emanssparande
typ av sparande med lägre skatt på ränta och värde­ökning; med in­sättning på spar­konto el. i fond (för placering i aktier och dylikt); in­rättat på statligt initiativ 1984 och av­skaffat 1998
belagt sedan 1983