publicerad: 2021  
allenarådande ingen böjning
all·ena|­råd·ande
adjektiv
alle`narådande
helt dominerande in­om visst om­råde
det räcker inte att hän­visa till "marknaden" som den allena­rådande faktor som legitimerar löneskillnader
belagt sedan 1897