publicerad: 2021  
1alternativ alternativet, plural alternativ, bestämd plural alternativen
alt·ern·at·iv·et
substantiv
alternati´v
en av flera möjligheter
JFR del 3
svarsalternativ; transportalternativ
ett alternativ (till någon/något/att+verb)
ett alternativ (till någon)
ett alternativ (till något)
ett alternativ (till att+verb)
alternativen i svensk politik; det finns många alternativ om man vill ha en enkel men pris­värd bil
äv. möjlighet ut­över redan beaktade
ett alternativ till att flyga är att ta tåget
belagt sedan 1793; till alternera
2alternativ alternativt alternativa
alt·ern·at·iv
adjektiv
[-i´v] äv. [al´t-]
som ut­gör annan möjlighet
oppositionens alternativa budgetförslag
äv. som ut­gör en av flera möjligheter
han har fått tre olika alternativa möjligheter
ibland med positiv bi­betydelse, sär­skilt för att an­ge mots. till avig­sidor i nu­varande system el. metoder
alternativ produktion; alternativt sam­hälle; alternativ jul; alternativ medicin
spec. om sär­skilt miljö­vänliga produkter eller dylikt
alternativ energi; alternativ mat
belagt sedan 1824; se ur­sprung till 1alternativ!!