publicerad: 2021  
uppsats upp­satsen upp­satser
upp|­sats·en
substantiv
upp`sats
1 kortare skriftlig produkt ofta av ut­redande slag; särsk. så­dan som publiceras i tryckt verk el. läggs fram i vetenskapliga samman­hang
kandidatuppsats; magisteruppsats; masteruppsats
skriva en upp­sats; lägga fram en upp­sats; försvara sin upp­sats
en uppsats (om någon/något/sats)
en uppsats (om någon)
en uppsats (om något)
en uppsats (om sats)
samlings­verket inne­håller flera intressanta upp­satser
äv. om liknande text för övning el. prov i skolan
uppsatsskrivning; uppsatsämne
provet i svenska bestod av referat och upp­sats; han skrev en upp­sats om renässansens ledande filosofer
belagt sedan 1668; efter tyska Aufsatz med samma betydelse; till uppsätta, även med bet. 'författa'
2 vanligen i sammansättn. grupp av före­mål som till­sammans ut­gör en enhet särsk. om inrednings­detaljer
JFR sats 4
belagt sedan 1664