publicerad: 2021  
amason amasonen amasoner
amas·on·en
substantiv
[-å´n]
fysiskt mycket stark kvinna
äv. ut­vidgat ibland något ned­sättande stridbar kvinna
amasonerna i parti­toppen
ur­sprungligen om med­lem av ett antikt sago­folk bestående av krigiska kvinnor
amasondrottning; amasonstam
belagt sedan 1805; i bet. 'antik sagokvinna' redan i fornsvensk tid; av grek. amazo´n med samma betydelse