publicerad: 2021  
analfabet analfabeten analfabeter
an·alfa·bet·en
substantiv
analfabe´t
person som inte kan läsa och skriva än­nu vid relativt vuxen ålder
under­visning av analfabeter inne­bär stora ut­maningar
äv. bildligt om person med minimala kunskaper på visst om­råde
han är en full­ständig analfabet när det gäller data­spel
funktionell analfabet person vars läs- och skrivfärdigheter är otillräckliga efter av­slutad skol­gångi om­rådet är mer än 25 procent av befolkningen funktionella analfabeter
belagt sedan 1894; till grek. an- 'ej' och alfabet