publicerad: 2021  
anakreontisk anakreontiskt anakreontiska
anakreont·isk
adjektiv
[-ån´t-]
sär­skilt litteratur­vetenskap levnadsglad
de anakreontiska stämningarna i Bellmans diktning
belagt sedan 1773; till Ana´kreon, namn på grek. diktare (500-talet f.Kr.)