publicerad: 2021  
andas andades andats
verb
an`das
1 regel­bundet dra in (luft) i lungorna och åter släppa ut den för att till­föra kroppen syre och transportera bort kol­dioxid
någon andas (något) (med/genom något)
någon andas (något) (genom något)
någon andas (något) (med något)
han andades tungt; den sjuka andades lugnare nu
äv. med ton­vikt på en av riktningarna
någon andas något (någon) någon andas någon (i något)
andas fabriks­damm; andas rosens doft; doktorn bad henne andas djupt; en berusad man som andades vin på dörrvakten; hon andades honom i an­siktet
äv. något ut­vidgat
fiskarna andas med gälar; hudens förmåga att andas
äv. mer el. mindre bildligt hög­tidligt uppe­hålla livet
så länge jag lever och andas ska jag älska dig!
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska anda, andas; till ande
2 ge ifrån sig ett in­tryck av viss stämning eller dylikt
något andas något/sats
något andas något
något andas sats
allt andades frid; det finns inget i före­ställningen som andas lidelse
sär­skilt beträffande (oavsiktligt) in­tryck från yttrande eller dylikt
betänkandet andas osäkerhet in­för problemet; an­förandet andades att han sam­tidigt talade för två saker
belagt sedan 1796
3 säga (något) på ett mycket tyst och dämpat sätt vanligen äv. mycket privat
någon andas något/sats (om något/sats)
någon andas något (om något)
någon andas något (om sats)
någon andas sats (om något)
någon andas sats (om sats)
"Älskling!" andades hon
sär­skilt med ton­vikt på (det hemliga) inne­hållet, i nekande ut­tryck an­tydningsvis röja
någon får inte andas om något/sats
någon får inte andas om något
någon får inte andas om sats
du får inte så mycket som andas ett ord om detta
belagt sedan 1755
andasandande
Med sparsamhet och över­tid
drog han fram tre pojkar till studenten.
Han andades och levde genom dem,
de blev trappor mot solen. Stig Sjödin, ur Porträtt ifrån bruket (i Sot­fragment, 1949)