publicerad: 2021  
andebesvärjelse ande­besvärjelsen ande­besvärjelser
ande|­be·svärj·els·en
substantiv
an`debesvärjelse
kontroll över och ut­drivning av onda andar
belagt sedan 1842