publicerad: 2021  
andningspaus andnings­pausen andnings­pauser
and·nings|­paus·en
substantiv
an`dningspaus
kort vilo­paus för in­andning vid upp­läsning el. tal
äv. all­männare viss ut­mätt tid för åter­hämtning el. lösande av problem och dylikt
före­taget har fått en andnings­paus fram till första januari nästa år
belagt sedan 1902