publicerad: 2021  
anergi anergin anergier
an·ergi·er
substantiv
[-∫i´]
1 del av en energimängd som vid energi­omvandling inte kan an­vändas till arbete utan bara till värme
belagt åtm. sedan 1989; av grek. anergi´a 'sysslo­löshet', av an- 'icke-' och er´gon 'verk, arbete'; jfr ur­sprung till energi
2 knappast plur. av­saknad av normalt immun­försvar i cellerna
belagt sedan 1998