publicerad: 2021  
barometer barometern barometrar
baro·metr·ar
substantiv
barome´ter
apparat för mätning av luft­tryck särsk. för förut­sägelser om vädret
aneroidbarometer; kvicksilverbarometer
barometern stiger – det betyder vackert väder; barometern har fallit kraftigt sedan i morse
äv. bildligt, spec. om hjälp­medel för mätning av andra viktiga till­stånd vanligen i sammansättn.
spec. äv. om en typ av bridge­tävling, var­vid resultaten an­ges i form av en sorts diagram
belagt sedan 1714; 1786 i utvidgad bet.; till grek. bar´os 'tyngd' och met´ron 'mått'; jfr ur­sprung till 3bar, isobar, 1meter