publicerad: 2021  
anklang ingen böjning, utrum
an|­klang
substantiv
an`klang
i vissa ut­tryck positivt intresse
förslaget väckte an­klang; en tanke som vann an­klang
belagt sedan 1841; av tyska Anklang med samma betydelse; jfr ur­sprung till klang, 2klinga