publicerad: 2021  
anknytning an­knytningen an­knytningar
an|­knyt·ning·en
substantiv
an`knytning
1 förbindelse med någon större helhet
anknytning (till någon/något)
anknytning (till någon)
anknytning (till något)
buss­linjen har an­knytning till järn­vägen mellan Stock­holm och Göte­borg
spec. delvis historiskt an­slutning till telefon­växel eller en annan telefonapparat
kan jag få an­knytning 290, tack?
äv. bildligt
vännerna hade alla an­knytning till Helsing­borg
belagt sedan 1929; 1899 i sammansättn. anknytningsbangård
2 an­givande av idé­mässigt sam­band
(med) anknytning (till någon/något/sats)
(med) anknytning (till någon)
(med) anknytning (till något)
(med) anknytning (till sats)
en dikt­samling med an­knytning till den stora romantiska traditionen; med an­knytning till före­gående talare skulle jag vilja säga ...
belagt sedan 1889
3 starkt känslo­mässigt band mellan människor som känner tillit till var­andra ofta mellan förälder och barn
anknytningsmönster; anknytningsteori
belagt sedan 1852
4 förbindelse med person(er) i ett visst land vilken kan ha betydelse för beslut om att få in­vandra till landet i fråga
anknytningsinvandring
en ut­redning om uppehålls­tillstånd på grund av an­knytning
belagt sedan 1990