publicerad: 2021  
anmärkningsvärd anmärkningsvärt anmärknings­värda
an·märk·nings|­värd
adjektiv
an`märkningsvärd
värd att notera eller upp­märksamma ofta på grund av någon oväntad egenskap
det mest anmärknings­värda med boken är att den har sålt i en miljon exemplar
belagt sedan 1789; jfr tyska anmerkungswert med samma betydelse