publicerad: 2021  
anmälningsplikt anmälnings­plikten anmälnings­plikter
substantiv
an`mälningsplikt
juridik skyldighet hos somliga yrkes­utövare att göra an­mälan till myndighet om vissa sak­förhållanden t.ex. att enligt socialtjänst­lagen an­mäla barn­misshandel
anmälnings­plikt av vissa sjukdomar enligt smitt­skydds­lagen; en skolkurator har anmälnings­plikt till social­tjänsten vid miss­tanke om att ett barn far illa
äv. all­männare
gällande regler för anmälnings­plikt vid vilt­olyckor
belagt sedan 1889