publicerad: 2021  
annorledes
ann·or|­led·es
adverb
ann`orledes
något ålderdomligt annorlunda
... om inte styrelsen beslutar annor­ledes
belagt sedan mitten av 1300-talet (Östgöta-Lagen); fornsvenska annorledh(is), till annor, femininform, 'annan' och ledh 'väg'; jfr ur­sprung till annan, 2led 1