publicerad: 2021  
anstiftare an­stiftaren, plural an­stiftare, bestämd plural anstiftarna
an|­stift·ar·en
substantiv
an`stiftare
person som är upp­hov till viss (skadlig) verksamhet
anstiftare (av något)
an­stiftarna av upp­loppet
spec. juridik person som med­vetet för­leder någon annan till brott
belagt sedan 1626