publicerad: 2021  
ansvar an­svaret
an|­svar·et
substantiv
an`svar
skyldighet att se till att viss verksamhet fungerar och att ta konsekvenserna om så inte sker
ansvarsmedveten; ansvarstagande; personalansvar; ämbetsmannaansvar
ansvar (för någon/något/sats)
ansvar (för någon)
ansvar (för något)
ansvar (för sats)
det inne­bär ett stort an­svar att ha hand om 25 barn; badning sker på eget an­svar; hon tog an­svaret för att beslutet verk­ställdes
äv. förpliktelse att stå till svars eller betala efter försummelse eller dylikt
ställas till an­svar; jag tar personligen på mig an­svaret för olyckan
belagt sedan 1430–50 (Flores och Blanzeflor); fornsvenska andsvar 'svaro­mål; svar; an­svar'; till and- 'emot' och svar; samma ord som engelska answer 'svar; svara'; jfr ur­sprung till an