publicerad: 2021  
ansvarig an­svarigt an­svariga
an|­svar·ig
adjektiv
an`svarig
som har an­svar för viss verksamhet el. dess resultat, åt­minstone formellt in­för någon annan
huvudansvarig; pressansvarig; webbansvarig
ansvarig (för någon/något/sats) (inför någon)
ansvarig (för någon) (inför någon)
ansvarig (för något) (inför någon)
ansvarig (för sats) (inför någon)
bud­firman kan inte göras an­svarig för de ute­blivna leveranserna; en facklig eller politisk förtroende­man är an­svarig in­för sina uppdrags­givare
spec. om person som har juridiskt an­svar för tidning, tid­skrift, tv-program och dylikt
tidningens an­svarige ut­givare
spec. äv. (försvagat) som är upphovs­man i positiv el. negativ mening
NN var i hög grad an­svarig för teaterns till­komst
belagt sedan 1690