publicerad: 2021  
antagonism antagonismen
ant·ag·on·ism·en
substantiv
antagonis´m
till­stånd av fiendskap eller aggressiv konkurrens
antagonism (mellan några)
antagonism (mot någon/något)
antagonism (mot någon)
antagonism (mot något)
antagonismen mellan de olika folk­grupperna
belagt sedan 1850; av grek. antago´nisma 'mot­stånd', till anti´ 'emot' och ago´n 'strid'