publicerad: 2021  
antagonist antagonisten antagonister
ant·ag·on·ist·en
substantiv
antagonis´t
person i motsats- eller konkurrens­förhållande till en annan person särsk. på idé­planet; äv. ömse­sidigt
de var politiska antagonister; hon ut­manade sina antagonister på debatt
äv. om muskel­grupp, nerv etc. som verkar på mot­satt sätt mot viss annan; äv. om läke­medel (med analog inne­börd)
böj- och sträck­muskler är antagonister; antabus och alkohol är antagonister
belagt sedan 1770