publicerad: 2021  
använda använde använt, presens använder
verb
an`vända
ut­nyttja (som hjälp­medel) för visst syfte
någon använder någon/något (för/till något/att+verb)
någon använder någon (för något)
någon använder någon (för att+verb)
någon använder någon (till något)
någon använder någon (till att+verb)
någon använder något (för något)
någon använder något (för att+verb)
någon använder något (till något)
någon använder något (till att+verb)
någon använder någon/något (som någon/något)
någon använder någon (som någon)
någon använder någon (som något)
någon använder något (som någon)
någon använder något (som något)
an­vända verk­tyg; an­vända uppslags­böcker; an­vänd så lite salt som möjligt vid matlagningen; NN kan an­vändas både som mitt­fältare och an­fallare
belagt sedan 1563; av lågtyska anwenden med samma betydelse, eg. 'vända emot'; jfr ur­sprung till 2vända
användaanvändande, användning