publicerad: 2021  
avtal av­talet, plural av­tal, bestämd plural av­talen
av|­tal·et
substantiv
a`vtal
formell överens­kommelse i viss fråga ofta av bindande slag, mellan parter, t.ex. organisationer
avtalsbrott; avtalsenlig; användaravtal; distansavtal; fredsavtal; hyresavtal; jordbruksavtal; krislägesavtal
ett muntligt av­tal; ett skriftligt av­tal; ett bindande av­tal; in­gå av­tal; träffa av­tal; hålla ett av­tal; bryta ett av­tal; säga upp ett av­tal
ett avtal (med någon) (om något/att+verb/sats)
ett avtal (med någon) (om något)
ett avtal (med någon) (om sats)
ett avtal (med någon) (om att+verb)
ett avtal (mellan några) (om något/att+verb/sats)
ett avtal (mellan några) (om något)
ett avtal (mellan några) (om sats)
ett avtal (mellan några) (om att+verb)
av­talet mellan Sveriges Radio och staten; det internationella av­talet om förbud mot kärnvapenspridning; av­talet förnyas varje år
äv. om mot­svarande dokument
ett 10-sidigt av­tal; de under­tecknade av­talet sam­tidigt
belagt sedan 1640; till avtala