publicerad: 2021  
användare an­vändaren, plural an­vändare, bestämd plural användarna
an|­vänd·ar·en
substantiv
an`vändare
person som an­vänder något
droganvändare; internetanvändare; mobilanvändare; storanvändare
en användare (av något)
kameran är ut­vecklad för an­vändare som vill ta professionella bilder; vana an­vändare
sär­skilt i digitala samman­hang
användarkonto; användarprofil
an­vändaren har inte varit aktiv på länge
belagt sedan 1977