publicerad: 2021  
argumentation argumentationen argumentationer
argu·ment·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
sammanhängande följd av argument
argumentationsanalys
argumentation (för/mot någon/något/att+verb/sats)
argumentation (för någon)
argumentation (för något)
argumentation (för sats)
argumentation (för att+verb)
argumentation (mot någon)
argumentation (mot något)
argumentation (mot sats)
argumentation (mot att+verb)
muntlig argumentation; skriftlig argumentation; under­bygga sin argumentation
belagt sedan 1802