publicerad: 2021  
arkaisera arkaiserade arkaiserat
verb
arkaise´ra
ofta presens particip med­vetet an­vända ålderdomliga uttrycks­sätt i stilistiskt syfte eller dylikt
någon arkaiserar
han är snarast arkaiserande i sitt språk­bruk
belagt sedan 1841; till arkaisk
arkaiseraarkaiserande, arkaisering