publicerad: 2021  
armlängd arm­längden arm­längder
arm|­längd·en
substantiv
ar`mlängd
(genom­snittlig) längd av arm ofta som ett slags mått
skjortor i tre arm­längder; upp­ställning på arm­längds av­stånd
ofta bildligt i ut­tryck för av­mätthet el. kylighet
partiet försöker hålla höger­populismen på en arm­längds av­stånd
belagt sedan 1842