publicerad: 2021  
arrogant neutrum arrogant, bestämd form och plural arroganta
ar·rog·ant
adjektiv
[-aŋ´t] el. [-an´t]
ut­manande själv­säker och hög­dragen
arrogant (mot någon)
en kall och arrogant streber
äv. om handling och dylikt
hans arroganta ton retade henne
belagt sedan 1822; via franska av lat. arr´ogans 'in­bilsk; hänsyns­lös', till arroga´re 'göra an­språk'; jfr ur­sprung till prerogativ