publicerad: 2021  
arsenal arsenalen arsenaler
arsen·al·en
substantiv
arsena´l
till­gängligt förråd av hjälp­medel el. färdigheter
en arsenal (av något)
hennes arsenal av roliga historier verkade obegränsad
ur­sprungligen om förvaringsplats för vapen och ammunition
vapenarsenal
äv. om själva upp­sättningen vapen
belagt sedan 1658 i bet. 'institution för förvaring av vapen'; 1771 i bildlig bemärkelse, 'förråd'; via franska av ita. arsenale med samma betydelse; trol. av arab. urspr.