publicerad: 2021  
arsenikväte arsenik­vätet
arsen·ik|­vät·et
substantiv
arseni`kväte
en färg­lös, giftig gas bestående av en förening av arsenik och väte
belagt sedan 1842