publicerad: 2021  
art arten arter
art·en
substantiv
a´rt
1 enhet vid gruppindelning som är baserad på karakteristisk upp­sättning egenskaper
kniv­sår av lindrigare art; ett i sin art unikt verk
belagt sedan 1430–50 (Hertig Fredrik av Normandie); fornsvenska art, ardh 'här­komst; med­född beskaffenhet'; av lågtyska art, ard med samma betydelse, urspr. 'vistelse­ort; här­komst'; ev. under in­flytande av lat. ar´s 'konst; yrke'; jfr ur­sprung till urarta
2 (samman­fattningen av) individer som är sins­emellan lika och under naturliga förhållanden kan fort­planta sig in­bördes grund­enheten i växternas och djurens systematik
artrik; djurart; sälart; underart
arternas upp­komst; de nu­tida arterna är resultatet av en lång ut­veckling
belagt sedan ca 1750
Om arternas upp­komst. Efter Charles Darwin, On the origin of species (1859)