publicerad: 2021  
-artad -artat -artade
-art·ad
adjektiviskt slutled
långt första a
sär­skilt i fack­språk med subst., adj. el. adv. som för­led som liknar den före­teelse som för­ledet betecknar
läderartad; romansartad; vedartad; örtartad
äv. som artar sig eller förhåller sig på det sätt som fram­går av för­ledet
belagt sedan ca 1750; till art