publicerad: 2021  
artikulation artikulationen artikulationer
art·ikul·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
formning av (språk)ljud med tal­organ
artikulationsorgan
artikulation (av något)
tydlig artikulation; övningar i artikulation
äv. om förmåga till detta
människans artikulation är unik i djur­världen; en skåde­spelare måste ha bra artikulation
äv. musik sätt att an­sätta och hålla fast ton
belagt sedan 1821; till artikulera