publicerad: 2021  
artikel artikeln artiklar
art·ikl·ar
substantiv
artik´el
1 av­gränsat stycke text i tidning eller tid­skrift
kulturartikel; tidningsartikel
en artikel (om någon/något/sats)
en artikel (om någon)
en artikel (om något)
en artikel (om sats)
en upp­märksammad artikel i Dagens Nyheter; hon sparade alla artiklar om terror­attentatet
äv. om ord­förklaring i (större) ord­bok
artikeln "till" i Svenska Akademiens ord­bok
ledande artikel tidningsledareen ledande artikel om torsk­kvoterna i Öster­sjön
belagt sedan 1778 i bet. 'tidningsartikel'; 1754 i bet. 'ordboksartikel'; fornsvenska artikel, articul; av lat. artic´ulus 'led, lem; vänd­punkt; av­delning'
2 naturlig av­delning i fördrag eller kontrakt el. manifestation eller dylikt
en artikel (om något/sats)
en artikel (om något)
en artikel (om sats)
artikel 2 i FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen
3 ord(del) som markerar bestämd respektive obestämd form av substantiv
den obestämda artikeln "en/ett"; den bestämda artikeln i "huset" är "-et"
belagt sedan 1650
4 vara av viss typ
hushållsartikel; hygienartikel; sjukvårdsartikel; skämtartikel; toalettartikel
vi för inte den artikeln längre
belagt sedan 1793