publicerad: 2021  
artilleri artilleriet
artill·eri·et
substantiv
artilleri´
upp­sättning sam­verkande tyngre eld­vapen
artillerield; artilleripjäs; fältartilleri; kustartilleri
fienden besköt staden med tungt artilleri; artilleriet bestod av kanoner, haubitser och mörsare
ofta äv. med tanke på soldaterna och om mot­svarande trupp­slag
han var kapten vid artilleriet
(köra fram med) det grova artilleriet (an­vända) kraftiga argumentpartiet körde fram med det grova artilleriet in­för folk­omröstningen
belagt sedan 1543; av franska artillerie med samma betydelse, till artiller 'ut­rusta; bestycka'; ombildn. av äldre atilier 'ut­rusta'; jfr ur­sprung till attiralj