publicerad: 2021  
artist artisten artister
art·ist·en
substantiv
artis´t
(tekniskt skicklig) ut­övare av konst el. konster; vanligen med direkt­kontakt med publik
cirkusartist; revyartist; toppartist
hundra­tals artister reser runt i folk­parkerna i sommar
belagt sedan ca 1585; av franska artiste, ita. artista med samma betydelse; till lat. ar´s (genitiv ar´tis) 'konst; yrke'