publicerad: 2021  
arvord arv­ordet, plural arv­ord, bestämd plural arv­orden
arv|­ord·et
substantiv
ar`vord
ord som an­tas ha funnits i visst språk sedan äldsta tid el. som har bildats där oberoende av på­verkan från andra språk
JFR lånord
de mest centrala orden i språk, t.ex. ord för nära släktskap, är vanligen arv­ord
belagt sedan 1911