publicerad: 2021  
arvode arvodet arvoden
arvod·et
substantiv
ar`vode
ersättning för till­fälligt arbete eller upp­drag särsk. av intellektuellt slag
arvodesanspråk; styrelsearvode; timarvode
ett arvode (för något) (belopp)
vad begär du i arvode?
belagt sedan 1728 i sin nuv. bet.; jfr fornsvenska arvoþe 'arbete; möda'; gemensamt germanskt ord (tyska Arbeit); av ovisst urspr.; jfr ur­sprung till arbete