publicerad: 2021  
arsenik arseniken
As
arsen·ik·en
substantiv
arseni´k
ett metalliknande grund­ämne anv. i legeringar
äv. om en starkt giftig, vit förening av arsenik och syre
arsenikförgiftning
belagt sedan 1747; av grek. arsenikon´ med samma betydelse; ev. till persiska zar 'guld'
Arsenik och gamla spetsar. Svensk titel på en pjäs (äv. filmatiserad) av Joseph Kesselring (1941) om ett par mordiska äldre damer