publicerad: 2021  
ascendent ascendenten ascendenter
a·scend·ent·en
substantiv
ascenden´t [a∫-]ljust sj-ljud el. [as-]
1 person som någon här­stammar från i rakt ned­stigande led t.ex. far, mor, far­far, mor­mor
MOTSATS descendent
en ascendent (till någon)
belagt sedan 1821; till lat. ascen´dere 'stiga upp'
2 det stjärn­tecken som står vid horisontens rand vid en människas födelse och som i horoskop sägs beskriva den bild av sig själv en människa ger
hon var tvilling men hade ascendenten i väduren
belagt åtm. sedan 1990