publicerad: 2021  
sexualitet sexualiteten sexualiteter
sexu·al·itet·en
substantiv
sexualite´t
behov och aktiviteter som har att göra med köns­driften hos människa eller djur
en öppnare syn på sexualitet
belagt sedan 1871