publicerad: 2021  
aspektseende aspekt­seendet
a·spekt|­se·end·et
substantiv
aspek`tseende
betraktande av något ur flera olika syn­vinklar vilket kan ge nya in­sikter och dylikt
makt­havare riskerar att fastna i sin föreställnings­värld och förlora varje uns av aspekt­seende
belagt sedan 1866