publicerad: 2021  
assyrisk assyriskt assyriska
assyr·isk
adjektiv
assy´risk
1 som har att göra med (det forn­tida) Assyrien
belagt sedan 1541; urspr. till assyriska Ashur, namn på gud, med grundbet. 'den välsignelse­bringande'
2 som har att göra med med­lemmar av en kristen minoritet i Mindre Asien
belagt sedan 1970-talet