publicerad: 2021  
asteni astenin
a·stenin
substantiv
asteni´
till­stånd som känne­tecknas av brist på kroppslig eller själslig kraft
belagt sedan 1813; av grek. asthen´eia med samma betydelse, till a- 'ej' och sthen´os 'kraft, styrka'